Informazio instituzionala, hautetsiak eta udal langileak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalaren antolaketa, hautetsiak, lanpostuak, enplegu eskaintza publikoa, udal erakunde eta elkarteak eta hauek argitaratzen dituzten arauen, bileren, akten eta ebazpenen gaineko informazioa.

 • Gobernu organoak eta beraien eginkizunak
 • Planes y programas anuales o plurianuales, incluyendo actividades y objetivos (Ley 19/2013)
 • Vehículos oficiales adscritos al ayuntamiento.
 • Inventario de inmuebles, bienes y derechos municipales. (Ley 19/2013)
 • Informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención (Ley 19/2013)

 • Udalaren Etikaren eta Gobernu Onaren Kodea.
 • Udal osoko bilkuretako aurretiazko gai zerrendak.
 • Udal osoko bilkuretako aktak.
 • Udal Gobernu Batzarraren erabakiak eta aktak.
 • Udal osoko bilkuren bideoak eta emankizunak.
 • Udalari eragiten dioten ebazpen judizialak.