Hirigintza

Hirigintza – Alor teknikoa

Hirigintza alorrak ondoko espedienteak bideratzen ditu:

 • Obra lizentziak.
 • Jarduera sailkatuen espedienteak.
 • Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko Erregelamenduaren mende dauden beste espediente batzuk.
 • Saltokiak irekitzeko baimena.
 • Eraikinak lehenbiziko aldiz okupatzeko baimena.
 • Hirigintza espedienteak bideratzea.

Bestalde, Hirigintza Alorrak Galar Zendeako lurralde esparrua erregulatzen duen hirigintza araudiari buruzko informazioa ematen du. Era berean, Nafarroako Gobernuko webgunean kontsultatzen ahal da informazioa, Nafarroako udalen plangintza jasotzen baitu: SIUN (http://siun.navarra.es/Instrumento.aspx?tab=graf&id=5405).

Jendaurreko orduak:

 • Informazio orokorra:

Telefonoz nahiz aurrez aurreko arreta udal bulegoetan (alor teknikoa):

­        Astelehenetik ostegunera: 09:00etatik 14:00etara.

­        Ostirala: 09:00etatik 12:00etara.

Webgunean daude lizentziak eskatzeko ondoko instantzien eskabideak: jarduerak, obrak, irekitzea, lehenbiziko aldiz okupatzea eta titularra aldatzea (https://www.cendeadegalar.es/es/ayuntamiento/documentos/).

Zalantzarik egonez gero, Udalari deitu, alor teknikoari buruz galdetu, eta behar duzun informazio guztia emanen dizute.

 • Informazio teknikoa:
 • Udal arkitektoa (Hirigintza).

­        Telefono arreta: Astelehenetik ostegunera, 12:30etik 14:00etara.

­        Arreta udaletxean, aldez aurretik hitzordua telefonoz eskaturik: Asteazkenetan, 9:30etik 14:00etara.

 • Arkitekto teknikoa (Hirigintza eta Ingurumena).

­        Telefono arreta: Astelehenetik ostegunera, 12:30etik 14:00etara.

­        Arreta udaletxean, aldez aurretik hitzordua telefonoz eskaturik: Asteazkenetan, 9:30etik 14:00etara.

Intereseko erakundeak:

 • Nafarroako Gobernua: 848 42 70 00.

http://www.navarra.es/home_es/

­        Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua.

 • Landa Garapena eta Ingurumena: 848 42 66 98.
 • Toki Administrazioa: 848 42 76 85.
 • Eraikitzaileen eta Hondakinen Edukitzaileen Erregistroa:   848 42 78 65

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4199/Registro-de-constructor-poseedor-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-(RCDs)#presentacion

­        Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua: 848 42 34 40.

­        Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentua: Babes zibila: 848 42 30 10.

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Presidencia+justicia+e+interior/

 • Iruñerriko Ur Mankomunitatea: 948 42 32 42.
 • Iberdrola: 902 201520.
 • Electra Valdizarbe: 948 22 17 96.
 • Gas Natural:   948 23 02 08.
 • Aire Segurtasuneko Estatuko Agentzia (AESA): 91 396 83 20.

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/default.aspx

 • Adif (Trenbideko Azpiegituren Administratzailea): 917744105.

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/FERROCARRILES/Estructura_ferr/

Volver arriba