2022ko abenduak 29

Zerbitzu Anitzetako lanpostu huts bat merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko deialdia (aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko ezohiko prozesua): ONETSITAKO ETA BAZTERTUTAKO HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

Abenduaren 28ko 062/2022 Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, eta aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko ezohiko prozesuari dagozkion lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdiaren 6. oinarriarekin bat etorriz (2022ko azaroaren 14ko NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALA, 231. zk.), bidezkoa da onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartzea eta udal webgunean argitaratzea.


Aurrekoa oinarri hartuta, aipatutako ebazpenaren bidez onartu da zerbitzu anitzeko langile lanpostua lanaldi partzialean merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko prozesuan onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrenda, honela:

Onetsitako izangaiak:

NAN
72705835Y
29140818W

48488719G

44613217W

Baztertutako izangaiak:

NAN Baztertzearen arrazoiak
72681965X
Lanposturako eskatutako titulazioaren justifikazioa falta da
Volver arriba